Blowing West

เรื่องราวการเดินทางของ ปอ (ภราดล พรอำนวย) กับ หนุ่ย (กฤศ เล้ารัตนานุรักษ์)
สองหนุ่มนักดนตรีผู้ออกเดินทางภาคพื้นดินจากเชียงใหม่ผ่านประเทศลาว จีน มองโกเลีย รัสเซีย ลัตเวีย เยอรมัน ออสเตรีย ไปจนถึงเมืองมิลานประเทศอิตาลี ใช้เวลาร่วมสามเดือน ด้วยระยะทางกว่า 13,000 กิโลเมตร เพื่อตามหาความรัก ผ่านเสียงดนตรีและมิตรภาพของผู้คนระหว่างการเดินทาง

The story of 2 musicians (Por and Nui) who travelled 13,000 km overland from Chiang Mai, through Laos, China, Mongolia, Russia, Latvia, Germany and Austria, to the city of Milan in Italy - finding love and friendship, exploring music, art and culture across 11 countries.

“How man knows the way? By the heart.”
Hsun-tzu, 3rd century B.C.